Usnesení zastupitelstva 

14. usnesení.pdf

13. usnesení.pdf

12. usnesení.pdf 

11. zasedání

 10. usnesení

9. usnesení.pdf

8. zasedání.pdf

7.zasedání.pdf

6.zasedání.pdf

5. zasedání.pdf

4. zasedání.pdf

3. zasedání.pdf

2. zasedání.pdf

ustavující.pdf

 

Místní vyhlášky a zákony

 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platná od 01. 01. 2016

OZV 22015 odpad.pdf

 

 

Vyhláška o místním poplatku ze psů platná od 01. 01. 2016

OZV 32015 psi.pdf

 

 

Vyhláška o stanovení systému ...... odpad platná od 27. 03. 2015

OZV 12015 systém.pdf

 

 

ZRUŠENÉ VYHLÁŠKY

Název vyhlášky                                                                                                                                           Účinnost

Vyhláška o místních poplatcích platná od 14. 03. 2011

míst.popl.od 2011.doc

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Březina platná od 01. 01. 2014

OZV kom.odpad 2014.doc

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Březina platná od 01. 01.2013

OZV kom.odpad 2013.doc

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Březina platná od 14. 03. 2011

 vyhláška o odpadech.doc

Vyhláška 32008.txt                                                                                                                                            01. 01. 2009

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad


OZV 1/2005                                                                                                                                                    30. 03. 2005

o místních poplatcích                                                                                                                                               

__________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

 

 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

 

 

brezina_bottom.png