Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva  

 

Usnesení zastupitelstva 

15. usnesení.pdf

14. usnesení.pdf

13. usnesení.pdf

12. usnesení.pdf 

11. zasedání

 10. usnesení

9. usnesení.pdf

8. zasedání.pdf

7.zasedání.pdf

6.zasedání.pdf

5. zasedání.pdf

4. zasedání.pdf

3. zasedání.pdf

2. zasedání.pdf

ustavující.pdf

 

Místní vyhlášky a zákony

 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platná od 01. 01. 2016

OZV 22015 odpad.pdf

 Vyhláška o místním poplatku ze psů platná od 01. 01. 2016

OZV 32015 psi.pdf

Vyhláška o stanovení systému ...... odpad platná od 27. 03. 2015

OZV 12015 systém.pdf

 

 

ZRUŠENÉ VYHLÁŠKY

Název vyhlášky                                                                                                                                           Účinnost

Vyhláška o místních poplatcích platná od 14. 03. 2011

míst.popl.od 2011.doc

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Březina platná od 01. 01. 2014

OZV kom.odpad 2014.doc

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Březina platná od 01. 01.2013

OZV kom.odpad 2013.doc

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Březina platná od 14. 03. 2011

 vyhláška o odpadech.doc

Vyhláška 32008.txt                                                                                                                                            01. 01. 2009

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad


OZV 1/2005                                                                                                                                                    30. 03. 2005

o místních poplatcích                                                                                                                                               

__________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

 

 

brezina_bottom.png