Historie obce

Původně asi česká ves, v průběhu kolonizace poněmčena. Poprvé písemně zmíněna roku 1365 jako součást třebovského panství. Do roku 1882 byl součástí obce Šnekov.
Zemědělská obec, donedávna se zde těžila šamotová hlína. Byl zde mlýn (1911, 1935), výroba lihovin (1911). Od roku 1898 bylo v obci mlékařské družstvo, od roku 1873 záložna.
V roce 1854 měla Březina 625 obyvatel. 1869 – 618, 1880 – 906, 1900 – 616, 1910 – 561, 1921 – 538, 1930 – 471, 1950 – 206.
Byla zde obecná škola (1848, 1900 2 tř.).
V roce 1924 zde byla organizace Svazu zemědělců (Bund der Landwirte).
Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a obec nově osídlena.
První písemná zpráva o Březině  pochází z roku 1365, kdy se poprvé jmenuje Bripper a tvoří součást třebovského panství. V historických  záznamech  je dále uváděna roku 1398 jeko Brzezyna, r. 1408 Bryzen, r. 1490 Brzezina a dále jako Briesen, Priessen, Brisen. Německý název je překladem českého Březina.
Od roku 1960 je součástí Březiny obec Šnekov. První písemná zpráva o Šnekovu pochází z roku 1464, kdy se jmenuje Dorfflik a tvoří součást třebovského panství. V historických záznamech je dále uváděna roku 1490 jako Derflík, r. 1672 Schnockendorffle a dále  jako Schnekendorf, Dorfel, Šnekow a Šnekov. Roku 1408 dostává Březina i Šnekov od pánů z Kunštátu odúmrt.

 

 

Text: PhDr. Jana Martínková
 

brezina-obec

 

 

V Březině ani ve Šnekově nejsou evidovány nemovité kulturní památky. Pozoruhodná je však  barokní   kaple svatého Rocha a Šebestiána s hranolovou vížkou a cibulovou helmicí, která pochází z roku 1715. Upravena byla v r. 1853.  Další zajímavostí  je kamenný smírčí kříž ze 17 století a socha sv. Jana Nepomuckého.  Ve Šnekově je kaple sv. Jana Nepomuckého s kamenným Křížem.
V obou obcích zůstala částečně zachována původní zemědělská stavení, mnohdy roubená,četné kříže a sakrální plastiky v obci i krajině.

brezina_bottom.png