Školní jídelna

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

  1. Za stravu se dětem platí celkem 30,- Kč za den:

- přesnídávka       7,- Kč

- oběd                 17,- Kč

- svačina               6,- Kč

CELKEM         30,- Kč

Pokud dítě odchází po obědě, odnáší si odpolední svačinu domů.

Obědy – dováží se ze ZŠ Křenov /dopravu zajišťuje pan starosta/.

Svačiny – připravují se v MŠ Březina /zajišťuje paní kuchařka/.

 

  1. Rodiče jsou povinni stravu dětem odhlašovat den předem do 9.00 h, a to osobně v MŠ nebo telefonicky na číslo 461 321 124.

 

  1. Pokud strava nebude dítěti předem odhlášena, bude se mu počítat v plné výši a rodiče ji musí uhradit.

 

  1. Pokud dítě onemocní nebo se z rodinných důvodů nemůže do MŠ dostavit, je možno mu oběd i svačiny po dohodě s učitelkami odebrat v době od 11.00 – 11.15 h do vlastních nádob, jinak bude strava rozdána dětem.

 

  1. Pokud bude dítě odhlášeno ráno do 7.30 h, můžeme mu ještě odhlásit svačiny, ale oběd mu musíte odebrat. Oběd takto můžeme vydat jen 1 den.

 

  1. Rovněž přihlašování stravy je třeba provést den před nástupem do MŠ do 9.00 h. Způsob je stejný jako při odhlašování stravy /osobně nebo telefonicky/.

 

  1. Za stravné se platí po 15. dni v měsíci, a to na celý měsíc. Přeplatky se vrací v následujícím měsíci. Termín platby bývá každý měsíc vyvěšen.

 

  1. Poku dítě nenavštěvuje MŠ, nemá nárok na stravování v MŠ.

 

brezina_bottom.png