fultext

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola Březina > Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy 2019 – 2020

Podrobnosti k zápisu do Mateřské školy Březina, okres Svitavy:

 1. Dne 6. a 7. 5. 2019 probíhá v mateřské škole zápis do Mateřské školy Březina, okres Svitavy od 9.00 – 11.00 hod./jiný čas po předchozí domluvě/.
 2. Žádost o přijetí dítěte do MŠ, Evidenční list– lze stáhnout na stránkách MŠ nebo jej obdržíte u zápisu.
 3. Při zápise v MŠ předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
 4. Při zápise v MŠ obdrží zákonní zástupci registrační číslo, pod kterým bude oznámeno přijetí dítěte a informaci o možnosti nahlédnutí do spisů.
 5. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 6. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce
 7. Dne 15. 5. 2019 bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno u vchodových dveřích školní budovy pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při zápise do MŠ po dobu 15 dní.
 8. Dne 15. 5. 2019 bude rozhodnutí uveřejněno na webových stránkách školy.
 9. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, od zveřejnění přijetí tzn., že 15 .5. 2019 bude vydáno rozhodnutí o přijetí a 30. 5. 2019 nabude rozhodnutí právní moci.
 10. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout, na požádání v MŠ.
 11. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do  vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dn
 12. Školní rok 2019/2020 pro nově přijaté děti začíná 2. 9. 2019 /den nástupu na žádosti o přijetí/.

Pro děti, které k 31. 8. 2019 dosáhly 5 a více let je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2019 POVINNÉ.

 

CO POTŘEBUJETE K ZÁPISU:

 1. Kopii rodného listu dítěte nebo originál k nahlédnutí.
 2. Občanský průkaz zákonného zástupce.

Formuláře k přijímacímu řízení (k zápisu do mš ke stažení):

formulář žádost

evidenční list

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ