fultext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva  

Místní vyhlášky a zákony

 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platná od 01. 01. 2016

OZV 22015 odpad.pdf  - Vyhláška o místním poplatku ze psů platná od 01. 01. 2016

OZV 32015 psi.pdf  - Vyhláška o stanovení systému ...... odpad platná od 27. 03. 2015

OZV 12015 systém.pdf

Důležité zákony a vyhlášky

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střet

Usnesení zastupitelstva 

 

17. usnesení.pdf

16. usnesení.pdf 

15. usnesení.pdf

14. usnesení.pdf

13. usnesení.pdf

12. usnesení.pdf 

11. zasedání

 10. usnesení

9. usnesení.pdf

8. zasedání.pdf

7.zasedání.pdf

6.zasedání.pdf

5. zasedání.pdf

4. zasedání.pdf

3. zasedání.pdf

2. zasedání.pdf

ustavující.pdf