fultext

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola Březina > Projekt spolufinancován EU

Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpgProjekt spolufinancován EU

 

 Projekt spolufinancován EU- "Personální podpora v Mš Březina, okres Svitavy"

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017230

Výše podpory: 225 462,- Kč

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2020

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 8. 2021

Předpokládaná doba trvání projektu: 12 měsíců

 

Projekt EU  plakát

 

Cíl projektu:
Cílem projektu je podpora personálních kapacit v mateřské škole a zvýšení kompetencí pedagogů
v oblasti projektové výuky. Realizací projektové výuky bude také podporováno společné vzdělávání a
rozvoj klíčových kompetencí dětí v mateřské škole.

Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským
školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem
ohroženým školním neúspěchem. Podmínkou výběru této šablony je identifikace alespoň třech dětí
ohrožených školním neúspěchem.

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové
výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu
k dětem a práci s heterogenní skupinou. V rámci projektové výuky bude podporováno společné
vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí dětí.