Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola Březina > OP JAK

Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpgOP  JAK

 Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: "Personální podpora v MŠ"

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0001127 

Výše podpory:  

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 1. 2025

Předpokládaná doba trvání projektu: 29 měsíců

 

Letak_Sablony-MS

 

Cíl projektu:
Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

V případě potřeby využití pozice školního asistenta jako chůvy v mateřské škole nemusí být dvouleté děti zapsány ve škole celou dobu realizace šablony. V momentu dovršení třetího roku věku dětí, pro něž vykonával školní asistent pozici chůvy, pokračuje školní asistent dále ve výkonu standardní činnosti školního asistenta.