Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola Březina > Zápis do mateřské školy 2022/2023

Zápis do mateřské školy 2022

Podrobnosti k zápisu do

Mateřské školy Březina, okres Svitavy

email: ms.brezina@tiscali.cz, mob: 737 488 114, tel:461 321 124

 

 Zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny

2.6. 2022, 10:00-12:00 a 14:30-15:30

Podrobnější informace zde

Zvláštní zápis.pdf

Žádost pro přijetí dítěte  /česko-ukrajinská verze/

Zadost-o-prijeti-ditete-UK.pdf

Informace k zápisu do Mateřské školy Březina, okres Svitavy pro školní rok 2022/2023

 zápis 2022.jpg

 

Zákonný zástupce u zápisu předloží:

 • Žádost o přijetí dítěte /ke stažení zde na webu nebo lze vyzvednout v MŠ po předchozí domluvě/
 • Evidenční list dítěte /ke stažení zde na webu nebo lze vyzvednout v MŠ po předchozí domluvě/
 • Doloží řádné očkování dítěte, které potvrdí praktický dětský lékař na "Žádost" a "Evidenční list"
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE si stáhne formuláře k přijímacímu řízení: Formulář žádost a  Evidenční list

 

Žádost je možné podle § 37 odst. 4 správního řádu podat následujícími způsoby:

 • odevzdat osobně v mateřské škole
 • vhodit do poštovní schránky umístěné na budově MŠ 
 • zaslat poštou na adresu: MŠ Březina, okres Svitavy, Březina 122 nebo (rozhodující je datum podání na poštu)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • zaslat datovou schránkou 

 

Podmínkou přijetí dítěte je:

 • očkování a doklad, že je dítě  imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tuto skutečnost doloží zákonný zástupce potvrzením od dětského praktického lékaře na Žádost a Evidenční list. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

Dítě nemusí být u zápisu přítomné.

Zákonný zástupce obdrží registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení a informaci o možnosti nahlédnutí do spisů.

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8. 2022 pěti let.

Zákonný zástupce může zvolit místo povinného předškolního vzdělávání  v MŠ individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává sám doma, ale dítě musí být přihlášeno k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o  individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022.

 

Dne 30.5. 2022 bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno na webu školy a u vchodových dveřích školní budovy, pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při předání "Žádosti a Evidenčního listu", po dobu 15 dní.

 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce.

 

Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout v MŠ.

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně, případně doručeno poštou do  vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dní.

 

 

Přijímáme děti od 2-6 let. 

Přijímáme děti v průběhu školního roku.