Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola Březina > Zápis do mateřské školy 2021/2022

Zápis do mateřské školy 2021

Podrobnosti k zápisu do

Mateřské školy Březina, okres Svitavy

email: ms.brezina@tiscali.cz, tel: 461 321 124

 

Informace k zápisu do Mateřské školy Březina, okres Svitavy pro školní rok 2021/2022

 

 S B Ě R   Ž Á D O S T  Í   

3. 5 .- 14. 5.  2 0 2 1

plakát zápis

 

NÁLEŽITOSTI K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:

  • Žádost o přijetí dítěte /ke stažení zde na webu nebo lze vyzvednout v MŠ po předchozí domluvě/
  • Evidenční list dítěte /ke stažení zde na webu nebo lze vyzvednout v MŠ po předchozí domluvě/
  • Kopie rodného listu, kterou přiložíte k žádosti
  • Doložení řádného očkování, které potvrdí praktický dětský lékař na "Žádost" a "Evidenční list"

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE si stáhne formuláře k přijímacímu řízení: Žádost o přijetí a Evidenční list

 

Žádost je možné podle § 37 odst. 4 správního řádu podat následujícími způsoby:

1)vhodit do poštovní schránky umístěné na budově MŠ nebo předat osobně zaměstnancům školy

2) zaslat poštou na adresu: MŠ Březina,okres Svitavy, Březina 122 nebo (rozhodující je datum podání na poštu)

3) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

4) zaslat datovou schránkou 

 

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8. 2021 pěti let.

 

Při zápise obdrží zákonní zástupci registrační číslo mailem, pod kterým bude oznámeno přijetí dítěte a informaci o možnosti nahlédnutí do spisů.

 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce.

Zákonný zástupce může zvolit místo povinného předškolního vzdělávání  v MŠ individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává sám doma, ale dítě musí být přihlášeno k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o  individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

 

Dne 30.5. 2021 bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno na webu školy a u vchodových dveřích školní budovy, pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při zápise do MŠ, po dobu 15 dní.

 

Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout, na požádání v MŠ.

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do  vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dní.

 

 

Přijímáme děti od 2-6 let. 

Přijímáme děti v průběhu školního roku.