Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky a zákony

Název vyhlášky Účinnost

OZV odpad.pdf

OZV psi.pdf

 

OZV 2/2021 o místním poplatku ze psů OZV - poplatek ze psů.pdf

OZV 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství OZV - místní popl. za odpad.pdf

 

OZV 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.doc

01.01.2024

01.01.2024

 

01.01.2022

01.01.2022

 

01.01.2020

OZV 22015 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf 01.01.2016
OZV 32015 psi.pdf 27.03.2015
OZV 12015 system.pdf 27.03.2015

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Usnesení zastupitelstva

usnesení č. 22024.pdf

usnesení č. 12024.pdf

usnesení č. 52023.pdf

usnesení č. 42023.pdf

usnesení č. 32023.pdf

usnesení č. 22023.pdf

Usnesení č. 12023.pdf

usnesení č. 62022.pdf

usnesení 52022.pdf

ustavující zasedání 4/2022.pdf

 usnesení 32022.pdf

 usnesení 22022.pdf

usnesení 12022.pdf

usnesení č. 42021.pdf

 usnesení č. 32021.pdf

Usnesení č. 22021.pdf

Usnesení č. 12021.pdf

Usnesení č. 42020.pdf

usnesení č. 32020.pdf

Usnesení č. 22020.pdf

usnesení č. 12020.pdf

usnesení 42019.pdf

usnesení 32019.pdf

usnesení 22019.pdf

usnesení12019.pdf

usnesení22018.pdf

ustavující1/2018.pdf

 

19. usnesení.pdf

18. usnesení.pdf

17. usnesení.pdf

16. usnesení.pdf

15. usnesení.pdf

14. usnesení.pdf

13. usnesení.pdf

12. usnesení.pdf

11. zasedání

10. usnesení

9. usnesení.pdf

8. zasedání.pdf

7.zasedání.pdf

6.zasedání.pdf

5. zasedání.pdf

4. zasedání.pdf

3. zasedání.pdf

2. zasedání.pdf

ustavující.pdf