fultext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky a zákony

Název vyhlášky Účinnost

 

OZV 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.doc

 

OZV 22015 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf


01.01.2020
OZV 32015 psi.pdf 27.03.2015
OZV 12015 system.pdf 27.03.2015

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

usnesení č. 42020.pdf

usnesení32020.pdf

Usnesení 22020.pdf

usnesení12020.pdf

usnesení 42019.pdf

usnesení 32019.pdf

usnesení 22019.pdf

usnesení12019.pdf

usnesení22018.pdf

ustavující1/2018.pdf

 

19. usnesení.pdf

18. usnesení.pdf

17. usnesení.pdf

16. usnesení.pdf

15. usnesení.pdf

14. usnesení.pdf

13. usnesení.pdf

12. usnesení.pdf

11. zasedání

10. usnesení

9. usnesení.pdf

8. zasedání.pdf

7.zasedání.pdf

6.zasedání.pdf

5. zasedání.pdf

4. zasedání.pdf

3. zasedání.pdf

2. zasedání.pdf

ustavující.pdf